Amido AB

För dig som jobbar med passagesystem är koll superviktigt – du vill få struktur, enhetlighet och överblick. Med Alliera har du ETT webbgränssnitt som hanterar alla porttelefon- boknings och passersystem i alla dina fastigheter.

Kontakt

Peo Emgård

peo.emgard@amido.se

+46739831670

https://www.amido.se/fastighet/