Assetti

Assetti är en lösning för online-förvaltning av tillgångar för asset managers. Det är lätt att använda, har tydlig visuell design och det sammanför all fastighetsrelaterade data i en applikation. Ett intuitivt och responsivt användargränssnitt gör att du kan bläddra och hämta information om portföljer, enheter, leasingavtal och kontakter när som helst, var som helst med vilken mobil enhet som helst. Med Assettis avancerade sökfunktion samt sorterings- och filteralternativ är det möjligt att hämta handlingsbara data på ett ögonblick. Key Performance Indicators (KPI) visualiseras från dina data till snabbare insikter. Assetti ger en fullständig integration av befintliga system och datakällor, vilket eliminerar behovet av tidskrävande manuell datainmatning. Vårt öppna API möjliggör ett smidigt integrering med mjukvaruleverantörer utan att det behövs dyra utvecklingsprojekt. Du kan använda Assetti för: Portfolio & Fund Management, Property Management, Lease Management, Asset and Investment Management och CRM, inklusive flera fördelaktiga funktioner som fakturering och konto kartor. Majoriteten av all kommersiella fastighetsrelaterade data hanteras fortfarande med Excel och e-post är fortfarande ett framträdande sätt att kommunicera information. Som ett resultat kan vi se data inom olika arvsystem och fragmenterade data som leder till felaktigheter i informationen. Vi vill att fastighetsförvaltning ska dra nytta av digitala framsteg och göra informationshantering processerna mer smidiga. Vårt mål: Att göra kommunikation och beslutsfattande baserat på exakta uppgifter lättare och snabbare. Produktutbudet är baserat på – Användbarhet, mobilitet och tillgänglighet: Din Portfolio är alltid tillgänglig, var som helst och när som helst. – Den enklaste integrationen på marknaden: Från filuppladdningen med guiden till automatiserade API-er är dina data alltid aktuella. – Låga inträdespris punkter – Samarbete: Samarbeta med dina egna medarbetare såväl som alla externa intressenter och partners, lokala tjänsteleverantörer och globala kunder. – Flera valutor och språk: möjliggör multinationella portföljer och lag över gränserna – Molnet växer med ditt företag: 4 olika användar abonnemangs planer. Vår kärnmarknad är små och medelstora investerare och kapitalförvaltare (AUM typiskt under 10 B Eur). Detta marknadssegment är per definition underordnat, saknar prisvärda professionella och moderna verktyg där befintliga arvsystem är över konstruerade och prissatta och lösningar är lokala och erbjuder inga möjligheter att köra gränsöverskridande portföljer till en överkomlig kostnad. Vår position växer, ”tech savvy” dynamiska mindre team som erkänner och uppskattar fördelen med digitaliserad kapitalförvaltning. Vi är nu verksamma i fem nordeuropeiska länder, nämligen Tyskland, Sverige, Norge, Danmark och Finland, och planerar att expandera till Storbritannien och CEE. Assetti är ett ledande Proptech-företag från Finland, verksamt på den nordiska och europeiska marknaden.

Kontakt

Jonathan Sjöholm

jonathan@assetti.pro

+358 50 555 63 22

http://www.assetti.pro