Bofakta

Bofakta är till för dig som precis som många andra har mycket dokument och viktig information i pärmar, saknar enkel överblick och kontroll. Vi ger dig som har ansvaret för fastigheten och det tekniska underhållet en möjlighet att få digital ordning och reda samt att kommunicera med ägarna och de boende i lägenheterna. Tillsammans med dina hantverkare och de du väljer att låta hantera din fastighets digitala servicebok få du enkel kontroll. Genom att hantverkarna och de som sköter om byggnaden och dess installationer dokumenterar i Bofakta så underlättas planeringen av drift och underhåll. Kontakta oss på 0761 41 10 79 så berättar vi hur det går till. Michael

Kontakt

Michael Jensen

michael@bofakta.nu

0761411079

http://www.bofakta.nu