Buildsafe

BuildSafe är ett digitalt verktyg som bidrar till säkra och effektiva byggprojekt. Mobilapplikationen används för att rapportera och följa upp risker och störningsmoment i produktionen. Allt som rapporteras synliggörs sedan för hela projektorganisationen på webbplattformen. Genom att använda BuildSafe kan byggbolag och byggherrar arbeta mer datadrivet, minska ledtider och förbättra kommunikationen i sina projekt.

BuildSafe grundades 2015 och arbetar i dagsläget med många av bygg- och fastighetsbranschens största bolag. Målet är att göra säkerhet till en konkurrensfördel och visionen är att skapa en global branschstandard.

 

www.buildsafe.se

viktor@buildsafe.se

Kontakt