Bumbee Labs AB

Bumbee Labs har en unik produkt där besöksflöden mäts genom att fånga upp anonymiserade WiFi-signaler från mobiltelefoner och på så sätt kan ta fram mycket tillförlitligt data på hur besökarna rör sig i stadsrummet, gallerior eller i affärer. Metoden är den enda i sitt slag som har ett godkännande från Datainspektionen och är även anpassad i enlighet med den nya GDPR-lagstiftningen som träder i kraft inom EU under 2018.

Kontakt

Karl Samuelsson

karl.samuelsson@bumbeelabs.se

0707588971

http://www.bumbeelabs.se