Egain Group

Egain är ett teknologibolag som länkar intelligent programvara, big data och mänsklig expertis för att tillhandahålla självoptimerade och energieffektiva byggnader. Med Egain minskar energianvändningen i dina fastigheter med 10 – 20% genom en smart energioptimering med hjälp av artificiell intelligens. En god översikt över fastigheten ger många fördelar för dig som fastighetsägare. Med Egain får du en exakt realtidsmätning och full kontroll på fastigheten och dess undercentral. Resultatet blir förbättrat driftnetto och höjt värde på din fastighet. Lösningen kräver inte några höga initialinvesteringar utan du får låg operationell kostnad, snabb avkastning, lägre underhållskostnader och starkare balansräkning.

Kontakt

Viktor Vitell

viktor.vitell@egain.io

+46 731-577394

http://www.egain.io/sv