iioote AB

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN). iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Kontakt

Robert Spertina

robert.spertina@iioote.com

0707976788

http://www.iioote.com