iquest ab

Med vår systemlösning Orbiq hjälper vi på iquest fastighetsägare och driftorganisationer inom offentlig och privat sektor att samordna sina automationssystem och uppkopplade anläggningar genom att – göra dessa tillgängliga via webben på ett säkert och kontrollerat sätt, – centralisera larmhanteringen, – samla in data från mätare, sensorer och styrsignaler för central bearbetning och analys – erbjuda värdeskapande tjänster baserad på data som därmed görs mera tillgäng.

Kontakt

Farhad Basiri

farhad.basiri@iquest.se

0704163400

https://orbiq.se