Loop Rocks

Loop Rocks är en öppen marknadsplats som matchar ihop privata och professionella aktörer som har ett underskott eller överskott av byggnadsmaterial direkt med varandra. Vi skapar delningsekonomi i hanteringen av massor där båda parter gemensamt delar på omkostnaderna. Loop Rocks är idag det billigaste sättet att få och bli av med massor och material. Tjänsten kan reducera transporterna för byggnadsmaterial med uppåt 75 procent och leder till minskade kostnader för båda parter som tidigare behövt bekosta hela affären själv. Loop Rocks blev finalist inom kategorin digital disruption på världens största pris inom cirkulär ekonomi, Circular Awards World Economic Forum 2017. Loop Rocks blev även korade till årets hållbara projekt på CIO Awards 2016. Loop Rocks är idag helägt av NCC.

Olof.Ehrs@Looprocks.com

looprocks.com

Kontakt