Metry AB

Metry är en digital plattform för energistatistik. Via Metry hanterar fastighetsbolag hela värdekedjan från mätare till energibesparing. All energistatistik lagras och kvalitetssäkras på ett enhetligt sätt på plattformen. Via vårt webbaserade API är det sedan enkelt att integrera all data till tjänster för uppföljning, debitering och energisparåtgärder. Frigör potentialen i den data som mäts i era fastigheter och ta del av erfarenheter och resultat från andra fastighetsbolag. Skapa gärna ett eget konto via vår hemsida.

Kontakt

Joel Torkelsson

joel.torkelsson@metry.io

+46709540445

http://www.metry.io