Myrspoven AB

Myrspoven är ett företag som tagit sig an uppgiften att låta fastighetsbranschen ta del av de stora landvinningar som på senare år gjorts inom tech-världen. Myrspoven kan med hjälp av AI och maskininlärning skapa en digital tvillingbyggnad från en byggnads egna driftdata. Tvillingen möjliggör ett revolutionerande nytt sätt för driftoptimering av fastigheter. Systemet kan i realtid finna och implementera den styrstrategi som ger rätt klimat till lägsta kostnad. Detta oavsett om energibolagen taxor är dynamiska eller om förändringar sker i hur byggnaden används. Lösningen är i de flesta fall helt mjukvarubaserad och mycket enkel att implementera.

Kontakt

Anders Kallebo

anders@myrspoven.se

0761 16 37 47

http://www.myrspoven.se