Parakey AB

Parakey är nästa generations passersystem som gör er smartphone till nyckel och nyckelknippa. Nyckelkort, taggar och fjärrkontroller är idag förenat med stora kostnader, tidskrävande administration och begränsningar som inte rimmar med nuvarande digitalisering. För Parakey startar framtidens fastigheter med en smart passage och därifrån är det endast kreativiteten som sätter stopp för kommande funktioner. Via integration med Parakeys nyckelplattform kan digitala nycklar enkelt automatiseras till användare på sekunden.

Kontakt

Patrick Johansson

patrick@parakey.co

0735-455553

http://www.parakey.co