Qlocx

Qlocx utvecklar smarta leveransrum där boende kan ta emot och returnera paket direkt från hemmet, likt ett obemannat postombud. Genom att koppla Qlocx smarta lås till dörren i exempelvis ett gammalt cykelförråd skapas ett utrymme dit speditörerna kan leverera paket. I mobiltelefonen får speditören en digital engångsnyckel för att öppna dörren till utrymmet.

Ett leveransrum är något som gör fastigheten mer attraktiv och ökar levnadsstandarden för de boende, speciellt funktionshindrade. I och med att ett leveransrum främjar en smidigare vardag minskar det även behovet för bil, något som bl.a. leder till att färre parkeringsplatser behövs byggas intill nyproducerade fastigheter.

www.qlocx.com

Kontakt