Raybased

Raybased digitaliserar övervakning och styrning av ytor och elektriska funktioner i fastigheter med ett trådlöst system. Systemet bygger på hårdvara; sensorer och en ”puck” som kopplas till den elektriska utrustning som ska mätas, övervakas och styras samt mjukvara som samordnar den trådlösa kommunikationen och funktionerna i systemet. Systemet är fullt integrerbart med samtlig befintlig utrustning i fastigheter och är öppet för att leverera data och ta emot styrsignaler till och från andra fastighetssystem såsom SCADA-system och webbtjänster. Exempel på användningsområden är trådlös rumsreglering, automatisk felrapportering och upphämtning av mätardata.

Kontakt

Carl Billton

carl.billton@raybased.com

+46735188363

http://www.raybased.com