Safe4 Security Group

Om Safe4 Security Group En internationell teknologigrupp baserad på säkerhetsindustrins arv som underlättar implementering av nya och löpande intäkter för sina kunder. Genom vår världsledande IOT-plattform och våra certifierade övervakningstjänster skapar vi förutsättningar för tredje parts sensorteknik. Vi erbjuder kunder ett partnerskap och en lojalitetsvänlig affärsmodell. Safe4 levererar IOT-tekologi som bygger på öppna standards, som stöder partners och kundernas krav på SMART LIVING, SÄKERHET och digitala hälso- och sjukvårdslösningar.

Kontakt

Patrick Brandin

pb@safe4.com

070-2648005

http://www.safe4.com