TechBuddy

TechBuddy är ett tjänsteföretag som erbjuder teknisk support, installationshjälp och oberoende rådgivning av tekniska produkter för slutkonsumenter. Våra tjänster är rikstäckande och till vår hjälp har vi ett stort antal TechBuddies som hjälper till i hemmet när elektroniken krånglar. De är också behjälpliga vid installationer och vid inköp och vill genom professionell service och stor kunskap hjälpa kunder att få ut maximalt av teknologin som finns på marknaden. Tjänsterna som TechBuddy utför är berättigade till RUT-avdrag och debiteras enligt en fast timtaxa. Därefter debiteras uppdragen per påbörjad kvart.

Kontakt

Josefine Forssell

info@techbuddy.se

010 - 17 77 300

http://www.techbuddy.se