TMPL Solutions AB

Tmpl är en tjänst som skapar ett boende för framtiden. Med vår sociala plattform kommer grannar, näringsidkare, hyresvärdar kunna samverka med varandra på ett helt nytt sätt. Detta är möjligt tack vare vår app där användaren har fullständig kontroll över alla delar i sitt boende.

Kontakt

Peter Almström

peter@tmpl.se

070-480 80 22

http://www.tmpl.se