United Eyes AB / ”Trygve”

”När något händer når person och larm rätt resurser i Trygve” Svenska aktörer som idag samverkar i nätverket är Räddningstjänst, Polis, väktare, kommuner, fastighetsägare, handlare, nattvandrare, civilsamhället och den enskilde invånaren. Lämpligt verktyg för BID, EST, Samhällssamverkan, Purple flag, Centrumsamverkan, Grannsamverkan, Huskurage med flera samverkansmodeller. Med över 60.000 användare är Trygve Sveriges största trygghetsnätverk och sätter standarden för digital samverkan i lokala trygghetsfrågor.

Kontakt

Jesper Rosin

jesper.rosin@trygve.se

070-3673470

http://www.trygve.se