Vinden

Vinden AB arbetar för att digitalisera och förändra traditionell förvaring. Med klimatsmarta transportalternativ förvarar och transporterar Vinden privatpersoner och företags tillhörigheter, och sköter via appen även försäljning, återvinning och bortskänkning av tillhörigheterna.
Förvaringspriserna är konkurrenskraftiga och tillskillnad från andra självlagringstjänster, där man hyr ett förråd, betalar kunden enbart för den volym de saker som förvaras tar upp.
Vindens vision är bidra till förändringen av sättet människan bor, och framförallt hur hon lever. Genom att frigöra yta som idag används för förvaring i tätbefolkade orter kan denna användas till boyta. Bostadsbyggare behöver således inte bygga förvaringsytor i husen (källare och vind) utan förvaringen sker via Vinden, on demand.
Kontakt:
www.vinden.store

Kontakt